Har lå­nat från Pas­sat

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VOLKS­WA­GEN HAR EN myc­ket tyd­lig de­signstra­te­gi som lö­per ige­nom mo­dell­pro­gram­met. Nya Ti­gu­an har lå­nat de skar­pa­re lin­jer­na från till ex­em­pel Pas­sat. Kanske in­te så spän­nan­de, men ny Ti­gu­an ser kraft­ful­la­re och mer ele­gant ut än den gam­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.