Bra med au­tobroms

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­TOBROMS MED igen­kän­ning av gång­tra­fi­kan­ter är bra. Här an­vän­der Ja­gu­ar bå­de ra­dar och ka­me­ra. Men fi­las­si­sten­ten är en­bart var­nan­de och Ja­gu­ar har valt att in­te på­ver­ka styr­ning­en. Kanske smart – för det här är ett sy­stem som kan vi­sa sig va­ra nå­got kun­der­na in­te vill ha. Att kö­ra på fart­hål­la­ren i bran­ta upp- och ned­förs­bac­kar var ma­giskt bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.