Många oli­ka pa­ket

Allt Om BILAR - - Provkörning -

LUSLÄS TILLVALSLISTAN ef­tersom myc­ket häng­er ihop med oli­ka pa­ket. Au­to­mat­lå­da och fyr­hjuls­drift lär bli det van­li­gas­te – då föl­jer en hel del nyt­ti­ga sa­ker med av ba­ra far­ten. Men det är så snålt att gum­mi­mat­tor och fyr­zons kli­matan­lägg­ning in­te in­går. Jag för­står verk­li­gen in­te till­ver­kar­nas tak­tik – det bor­de va­ra enkla­re att pa­ke­te­ra bi­lar­na hår­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.