Valt stör­re mo­to­rer

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR DEN egen­ut­veck­la­de två­li­ters­die­seln som Ja­gu­ar skyl­tar med när det kom­mer till CO2-vär­den, med 129 gram CO2/ km. Men sen hand­lar det för­stås om be­tyd­ligt mer och Ja­gu­ar an­das in­te ens elekt­ri­fi­e­ring, hy­bri­der el­ler vät­gas. Ja­gu­ar har valt att hål­la fast vid stör­re mo­to­rer när fle­ra kon­kur­ren­ter gått åt mind­re volym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.