Följ­sam och di­stinkt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PO­LI­SEN I MONTENEGRO är ak­tiv och vi hål­ler oss in­om fart­grän­ser­na. Det blir allt­så ing­et hög­fart­s­test. Men jag har svårt att tän­ka mig nå­gon an­nan suv som kan kon­kur­re­ra med F-Pa­ce vad gäl­ler bredd på kö­re­gen­ska­per­na. Bi­len går fint på vägen. Styr­ning­en är in­te li­ka lätt som någ­ra av kon­kur­ren­ter­nas, men väl­digt följ­sam och di­stinkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.