Hög och ag­gres­siv

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JA­GU­AR F-PA­CE HAR bran­schens störs­ta hjul och en hög mar­fri­gång. Det här på­ver­kar för­stås ut­se­en­det och F-Pa­ce blir väl­digt hög och ag­gres­siv, spe­ci­ellt frami­från. Från si­dan do­mi­ne­rar den långa mo­tor­hu­ven och att hju­len satts i hör­nen med kor­ta över­häng – sam­ma fi­lo­so­fi som bland and­ra Vol­vo an­vänt till sin nya 90-se­rie. Trots det har Ja­gu­ar lyc­kats be­hål­la sin särart och in­te gö­ra bi­len allt­för klum­pig. Tak­lin­jen är vik­tig och trots cou­péstu­ket är det högt i tak i bak­sä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.