Kän­ner igen det mesta

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR KÄN­NER VI igen det mesta från ti­di­ga­re mo­del­ler som XE och XF. En stor, snabb och en­kel pek­skärm i mit­ten styr det mesta till­sam­mans med någ­ra knap­par. Rat­ten är ock­så väl­fylld med knap­par och funk­tio­ner. Det är än­då en­kelt. Jag gil­lar ak­ti­vi­tets­ban­det och de sto­ra sym­bo­ler­na på skär­men. Många smar­ta funk­tio­ner till­sam­mans med din te­le­fon. Sitt­po­si­tio­nen är hög jäm­fört med mar­ken, väl­digt hög, men jag sit­ter lågt i re­la­tion till in­stru­ment­brä­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.