Myc­ket som får plats

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BAGAGEUTYMMET ÄR re­jält och prak­tiskt och Ja­gu­ar har fle­ra usb-ut­tag och ladd­stäl­len. Att bi­len kan bli en in­ter­netrou­ter gör ock­så att du kan lasta ton­års­bar­nen ut­an knorr. Stort, platt och be­kvämt bak­sä­te. Ba­ga­geut­rym­met är kan­tigt och fram­för allt är det högt upp till top­pen på bak­sä­tet vil­ket gör det prak­tiskt. Myc­ket får plats un­der in­syns­skyd­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.