Spets jäm­fört med and­ra

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PRISLISTAN FÖR Sve­ri­ge bör­jar på nä­ra 425 000 kro­nor, men slu­tar på minst det dubb­la. Med rätt ut­rust­ning och den sto­ra die­sel­mo­torn lan­dar du nån­stans mitte­mel­lan. Plus ett el­ler an­nat pa­ket. Där­med är Ja­gu­ar med i mat­chen om pre­mi­um­kun­der­na och det finns de­fi­ni­tivt spetskun­ska­per som är till Ja­gu­ars för­del i kon­kur­rens med någ­ra and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.