Mas­sor av kraft

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR ÄR en rik­tigt, rik­tigt bra mo­tor. Mas­sor av kraft och snabb re­spons gör att den pas­sar per­fekt i iko­nen 911 Car­re­ra. Visst lå­ter den in­te rik­tigt li­ka ro­ligt som den gam­la mo­torn på 3,8 li­ter – men strunt i det. Den här är star­ka­re och dess­utom snå­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.