Hög de­talj­k­va­li­tet

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PORSCHE 911 HAR mas­sor av ut­rust­ning som stan­dard och ge­nom­gå­en­de är de­talj­k­va­li­te­ten hög. I och med att 911-pro­gram­met upp­da­te­rats kom­mer nya funk­tio­ner som on­li­ne-na­vi­ge­ring, röst­styr­ning och oli­ka upp­kopp­lings­möj­lig­he­ter för smartp­ho­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.