De­sig­nen an­das sport

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BI­LEN DO­MI­NE­RAS AV dy­ra och lyx­i­ga ma­te­ri­al sam­ti­digt som de­sig­nen an­das sport. Mä­tar­na, med den fe­ta varvräk­na­ren i mit­ten, är klas­sis­ka och känns tid­lö­sa. Det sto­ra an­ta­let knap­par i bi­len bör­jar dock kän­nas li­te omo­dernt. Men, fort­fa­ran­de rik­tigt snyggt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.