Man änd­rar in­te onö­dan

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PORSCHE 911 ÄR en de­sign man in­te änd­rar för myc­ket i onö­dan – in­te ens om man byg­ger en cab-ver­sion. Pro­fil­lin­jen är i prin­cip oför­änd­rad med ta­ket up­pe. I och med fa­ce­lif­ten kom en ny mo­tor­lyc­ka och nya snyg­ga­re bak­ljus. Fron­ten har ock­så fix­ats till en aning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.