Last­gal­ler – tänk på det här

Allt Om BILAR - - Hund I Bilen -

Enklast är skydds­gal­ler, men det ska då va­ra av me­tall och in­te ett last­nät. Ett last­gal­ler skyd­dar de åkan­de i bi­len men in­te hun­den som vid en olycka kan kas­tas mot bi­lens si­dor el­ler last­gall­ret och i värs­ta fall tril­la ur bi­len och ham­na i tra­fi­ken. För att lät­ta­re få plats med an­nat ba­gage så kan man för­u­tom skydds­gall­ret in mot ku­pén ha en längs­gå­en­de lastrums­vägg som de­lar av lastut­rym­met på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.