Gas­san­de sol - tänk på det här

Allt Om BILAR - - Hund I Bilen -

Vär­men in­ne i en bil­ku­pé kan bli olid­lig för en hund. Tänk på att un­der en so­lig som­mar­dag med 22 gra­der ut­om­hus kan det va­ra 85 gra­der varmt i bi­len, en­ligt Svens­ka Ken­nel­klub­ben.

En del bur­till­ver­ka­re har ock­så fläk­tar att säl­ja till si­na hund­bu­rar. Ett bra till­be­hör var­ma som­mar­da­gar. Se­dan är det kanske ock­så bra att sät­ta in sol­gar­di­ner som täc­ker bak­luc­kans ru­ta och si­doru­tor­na. Sol­gar­di­ner­na skyd­dar hun­den mot vär­me och ir­ri­te­ran­de sol­ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.