PLUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

+ KÖR­GLÄD­JE. C30 är en ro­lig bil att kö­ra. Bra väge­gen­ska­per och fin styr­ning. + DE­SIG­NEN. C30 flör­tar med klas­sis­ka P1800 ES med sin glas­bak­luc­ka. Snyggt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.