Stor suc­cé un­der 20 år

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Lil­la Fi­at 500 var Fi­ats sto­ra suc­cé mel­lan åren 1957 och 1977. Un­der de åren till­ver­ka­des 3 427 648 styc­ken. Fi­at 500 ri­ta­des av Dan­te Gi­aco­sa som bör­ja­de hos Fi­at 1928, då med mi­li­tär­for­don. Det var ock­så Dan­te som an­sva­ra­de för 500:ans fö­re­gång­a­re Fi­at To­po­li­no. 1950 ut­sågs han till chefs­kon­struk­tör hos Fi­at och var kvar i den rol­len till 1970 då han gick i pen­sion. Gi­aco­sa blev 91 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.