Om po­si­tions­ljus

Allt Om BILAR - - Besiktning -

2Jag hål­ler på att re­no­ve­ra en hus­vagn SMV 10C 1965. Det finns inga po­si­tions­ljus fram­till nu. Be­hö­ver man sät­ta dit det?

Den­nis Flotvik MOR­GAN: Nej, du be­hö­ver in­te mon­te­ra någ­ra främ­re po­si­tions­ljus men du får mon­te­ra po­si­tions­ljus fram om du vill. Krav på främ­re po­si­tions­ljus gäl­ler släp­vag­nar vars bredd är mer än 160 cen­ti­me­ter och då från och med års­mo­dell 1977.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.