Ky­lar­vatt­net för­svin­ner

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Har ett stort pro­blem med min Vol­vo V70 bi-fu­el 2007. När jag kör på gas för­svin­ner ky­lar­vatt­net. Det blir ing­en pöl un­der bi­len, och mo­tor­ol­jan ser bra ut. Jag har pla­nat top­pen och bytt topplockspack­ning ut­an att det blir bätt­re. Kör jag på ben­sin så går bi­len bra och ky­lar­vatt­net stan­nar kvar. Vad kan det va­ra för fel?

Wictor JO­NAS: Hej Wictor. Dessvär­re kan jag in­te så myc­ket om gas­driv­na bi­lar, men det lå­ter märk­ligt att fe­let ba­ra fram­kom­mer vid gas­drift. Kan det va­ra så kanske att gas­re­gu­la­torn är väts­ke­kyld och det finns ett in­re läc­kage i den? An­nars som sagt, vet ej ty­värr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.