Num­mer på drift

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Har en Chev­ro­let Astro LT -98 som jag skul­le be­sik­ti­ga för förs­ta gång­en (köp­te den i som­ras). När jag kom till be­sikt­ning­en hit­ta­de de in­te det in­stämp­la­de win-num­ret. Det vid fram­fönst­ret hit­ta­des men be­sikt­nings­man­nen hit­ta­de in­te det and­ra num­ret. Win-num­ret är: 1GNDM9W9WB102288. Vi har le­tat och le­tat... Kan nå­gon där ute i bil­värl­den tip­sa mig om var det kan fin­nas nå­gon­stans? Hop­pas på hjälp.

Iré­ne Samu­els­son JO­NAS: Hej Iré­ne. Det­ta vet jag dessvär­re in­te. Det kan sit­ta un­der­till på nå­gon ram­de­talj el­ler i nå­gon ka­ross­öpp­ning (till ex­em­pel ba­gage, dörr­stol­pe el­ler lik­nan­de.) Kon­tak­ta an­nars de som sål­de de här bi­lar­na som nya och hör med dem, det vill sä­ga nå­gon auk­to­ri­se­rad Chev­ro­let-hand­la­re. Be att få pra­ta med per­so­na­len som ut­för le­ve­rans­ser­vice. De bor­de ve­ta.

Vol­vo v70 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.