För många varv

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Jag har en Vol­vo v70 2007 ma­nu­ell som när jag kall­star­tar går upp till 2 000 varv i 15–20 se­kun­der in­nan mo­tor­var­vet sjun­ker till nor­ma­la varv. Jag vet att var­vet är hög­re vid start, tack va­re cho­ken. Men jag tyc­ker 2 000 varv är för myc­ket, 1 200–1 500 vo­re mer nor­malt. Jag oro­ar mig för att mo­torn ska ta ska­da i läng­den.

Tor­björn JO­NAS: Hej Tor­björn. Det­ta är in­te nor­malt, men sä­kert in­te hel­ler nå­got far­ligt. Kon­trol­le­ra om det finns nå­got luftläc­kage el­ler läs av vär­de­na på ak­tu­el­la tem­pe­ra­tur­sen­so­rer med hjälp av ett di­a­gnos­verk­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.