KUND­TJÄNST FÖR PRE­NU­ME­RAN­TER Pre­nu­me­re­ra på ALLT OM BI­LAR!

Allt Om BILAR - - Dröm bilen - Vill du ha Sve­ri­ges pig­gas­te bil­ma­ga­sin di­rekt hem i brev­lå­dan? Gå in på www.pren­ser­vice.se och star­ta din prenumeration re­dan i dag! Foto: THINKSTOCK

Det är vik­tigt att det är en­kelt att va­ra kund hos oss. När du har ­ak­ti­ve­rat din prenumeration kan du en­kelt skö­ta di­na ären­den on­li­ne på all­tom­bi­lar.pren­ser­vice.se, där du ock­så fin­ner frå­gor och svar.

Du kan ock­så ringa till oss på tel: 0770-457 195.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.