Ju­bi­le­ums­bil

Allt Om BILAR - - Innehall - ALEX­AN­DER OLWAN

tur­bo­ag­gre­gat le­ve­re­rar mo­torn 370 häst­kraf­ter.

Den spe­ci­al­bygg­da bi­len är en ren de­signstu­die och är ty­värr in­te tänkt för se­rie­pro­duk­tion. Vi får allt­så fort­sät­ta nöja oss med helt ”van­li­ga” M2. Bi­len star­tar på dry­ga halv­mil­jo­nen, men lägg till cir­ka 60 000 kro­nor för au­to­mat­lå­da och M Dri­ver’s-pa­ke­tet – som ökar topp­far­ten till 270 km/h.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.