Full fart i Gö­te­borg 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Fa­bri­ken i Tors­lan­da kom­mer att få ta över he­la pro­duk­tio­nen av 90-se­ri­en med visst stöd från Ki­na in­om två, tre år. Det be­ty­der en trim­mad pro­duk­tion för att nå 300 000 bygg­da och sål­da 90-bi­lar per år. Och det ska Volvo kla­ra med da­gens tre­skift.

Volvos har sto­ra pla­ner för nya el­driv­na små­bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.