OPEL INSIGNIA.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Opel ska se­na­re i år pre­sen­te­ra sin nya Insignia – en vik­tig bil som ska ta ef­ter för­sälj­nings­suc­cén som nya Ast­ra ska­pat. Nya Insignia får bland an­nat en väl­digt kän­ne­teck­nan­de mo­tor­huv och in­te­ri­ö­ren vän­tas do­mi­ne­ras av en stor bil­skärm, även om bi­len på bil­der­na har en mer kon­ven­tio­nell in­stru­men­te­ring. GM-fa­mil­jen finns när­va­ran­de i form av bland an­nat brom­sok från Ca­dil­lac.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.