BMW X3M.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

För den som tyc­ker att X3 är li­te me­sig kom­mer för­stås en X3M-va­ri­ant. Det blir en häf­tig kamp mel­lan den och kom­man­de Mer­ce­des AMG GLC, Porsche Macan och Au­di RS Q5. BMW har in­te vis­kat om någ­ra mo­to­ral­ter­na­tiv, men vi ser att myc­ket är stör­re än på X3. BMW ska ock­så byg­ga en X4 och en X4M på sam­ma platt­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.