BMW X5.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

I vint­ras in­led­de BMW tes­ter­na av en ny stor suv – X5. Och nu bör­jar de ti­di­ga bi­lar­na att synas även på Nür­bur­gring. Bi­len kal­las in­ternt för G05 och vän­tas bland an­nat bli bra myc­ket lät­ta­re än da­gens X5. Vi räk­nar med en nå­got spor­ti­ga­re fram­to­ning då BMW vill ge rum för en stör­re X7. Lan­se­ring av X5 blir i bör­jan av 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.