PORSCHE 911 GTS.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Porsche ge­nom­för som bäst en an­sikts­lyft­ning av he­la 911-pro­gram­met. Men hit­tills har det bland an­nat sak­nats en GTS Tar­ga. De­sig­nen på­min­ner om GT3 med li­te spor­ti­ga­re stöt­fång­a­re och det kom­mer en hel del de­signgo­dis till GTS-ver­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.