FORD FOCUS ST.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ford vi­sa­de på bil­sa­long­en i Genè­ve upp en häf­tig Fi­es­ta ST200. Och myc­ket ty­der på att sam­ma sak kom­mer att gäl­la Focus. I dag finns en ST med 250 häst­kraf­ter och se­dan värsting­en RS med 350. Det finns allt­så plats för den här mo­del­len, en ST280.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.