AU­DI S5 CAB­RI­O­LET.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Au­di bör­ja­de tes­ta en ny A5 cab­ri­o­let re­dan i hös­tas och nu dy­ker den här bi­len upp – en S5 cab­ri­o­let. Bi­len byggs på den se­nas­te MLB-platt­for­men vil­ket ger en kraf­tig vikt­minsk­ning och där­med bätt­re pre­stan­da. Till platt­for­men finns en rad oli­ka mo­to­rer att till­gå och allt ty­der på att vi kom­mer att få se även en RS5 cab­ri­o­let, då Au­di till­hör de till­ver­ka­re som sat­sar på bi­lar ut­an tak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.