AL­FA RO­MEO STELVIO.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Den förs­ta su­ven från Al­fa Ro­meo är här. Su­ven byggs på sam­ma platt­form som nya Gi­u­lia och ska va­ra klar sent 2016 el­ler bör­jan 2017. Stelvio blir Al­fa Ro­me­os and­ra bil i en se­rie om to­talt åt­ta nya bi­lar som ska kom­ma på den nya platt­for­men. Mo­to­rer­na blir de­sam­ma som i Gi­u­lia och tro­li­gen får vi se även den hyl­la­de V6-mo­torn i en pre­standa­ver­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.