MER­CE­DES E-KLASS COUPE.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

E-klass coupe har släppt det mesta av sin ka­mou­fle­ring och visst är det en rik­tigt snygg bil. Bi­len är en bland­ning av stör­re S-klass cou­pé och mind­re C-klass cou­pé. In­te­ri­ö­ren do­mi­ne­ras av sam­ma bil­skärm som i E-klass se­dan, men med vis­sa mind­re för­änd­ring­ar. Mo­to­ral­ter­na­ti­ven blir där­e­mot ex­akt de­sam­ma som i E-klass se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.