RANGE ROVER SPORT.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Range Rover ska upp­da­te­ra sin Sport-mo­dell. Vi har ti­di­ga­re sett SVR-ver­sio­nen, men här är den van­li­ga RR Sport. Vi ser bland an­nat mind­re ag­gres­si­va stöt­fång­a­re och en li­te an­nan de­sign på gril­len. Möj­li­gen upp­da­te­ras mo­to­rer­na, men det vet vi först när bi­len är klar sent 2016 el­ler ti­digt 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.