Volvo bakom tek­nik till ny Lon­don-taxi

Allt Om BILAR - - Alltombilar - JAN-ERIK BERG­GREN

Snart ska du kun­na åka i tax­i­bi­lar som går på el i Lon­don. Och un­der ska­let kan de då sit­ta tek­nik från Volvo. Lon­don taxi com­pa­ny har länge va­rit det okän­da kon­cern­sys­ko­net till Ge­ely och Volvo. Men det ägs av sam­ma ki­ne­sis­ka fö­re­tag: Ge­ely Hol­ding. Det är allt­så Ge­ely som byg­ger de nya tax­i­bi­lar­na i klas­sisk Lon­don­stil. Lon­don Taxi fick ny­li­gen cir­ka fy­ra mil­jar­der kro­nor i stöd för till­verk­ning av tax­i­bi­lar med ladd­hy­brid­tek­nik. Luf­ten bör­jar bli ett stort pro­blem i Lon­don och ny­li­gen pre­sen­te­ra­de sta­dens nya borg­mäs­ta­re Sa­diq Khan en plan för hur det ska bli bätt­re.

JAN-ERIK BERG­GREN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.