Ga­ran­ti­er­na

Allt Om BILAR - - Brev -

Vill med­de­la att jag kört näs­tan helt fo­sil­fritt med mi­na die­sel­bi­lar ett tag nu. Bräns­let he­ter HVO100 och fun­ge­rar lik­vär­digt med die­sel, till skill­nad från RME som ock­så tes­tats där det till­kom en del dy­ra kom­pli­ka­tio­ner.

Pa­trik Ja, jag har hört fler som kör på det bräns­let. Men tänk på att kol­la om ga­ran­ti­er­na gäl­ler – hos många till­ver­ka­re gör de det in­te.

JAN-ERIK:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.