Bekvä­ma sto­lar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VÄL­DIGT BEKVÄ­MA STO­LAR. Jag gnäll­de li­te på en låg sitt­po­si­tion i S90, men jag upp­le­ver det in­te li­ka be­svä­ran­de i V90. Ett visst rul­ljud hörs i ku­pén även på de tys­ta spans­ka vägar­na, men vind­brus och mo­tor­ljud är ef­fek­tivt bort­ta­get. Be­kvämt på två av tre sitt­plat­ser i bak­sä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.