Ef­fek­ti­va mo­to­rer

Allt Om BILAR - - Provkörning -

D5- MO­TORN ÄR ef­fek­tiv med ett re­la­tivt lågt CO2-vär­de trots bra pre­stan­da. I slu­tet av året kom­mer ladd­hy­bri­den T8 med si­na lå­ga CO2-vär­den (i al­la fall tills den nya kör­cy­keln pre­sen­te­ras). Kanske kom­mer en fem­te ge­ting till ladd­hy­bri­den men då krävs att den drar li­te även när bat­te­ri­et är tömt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.