Vi­sar fi­na egen­ska­per

Allt Om BILAR - - Provkörning -

S90 FICK FEM ge­ting­ar ef­ter att den bril­je­rat med sin fi­na fyr­hjuls­drift på snö. Nu kör vi på torr as­falt och chas­sit fort­sät­ter att vi­sa fi­na egen­ska­per. V90 känns be­tyd­ligt mind­re än vad den är och nu läng­tar man verk­li­gen ef­ter den där snyg­ga ku­pén som Volvo vill byg­ga på sam­ma platt­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.