Vis­sa sa­ker är till­val

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SÄKERHETSPAKETEN är väs­sa­de i stan­dard­ver­sio­nen men vis­sa sa­ker är fort­fa­ran­de till­val. På den svens­ka mark­na­den har myc­ket hand­lat om att kom­ma un­der tjäns­te­bils­grän­sen var­för det ock­så bli­vit ett stör­re pris­spann mel­lan den enk­las­te och mest väl­ut­rus­ta­de Vol­von.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.