Har lyc­kats pres­sa pri­ser

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR ÄN­DÅ väl­digt bra att lyc­kas pres­sa pri­ser­na för he­la V90-pro­gram­met mel­lan 319 000 kro­nor och cir­ka 500 000 kro­nor. Låt va­ra att ladd­hy­bri­den T8 kanske gli­der ut­an­för det span­net nå­got. Rent tek­niskt finns det sa­ker som de här Vol­vo­bi­lar­na gör bätt­re än nå­gon av kon­kur­ren­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.