In­te li­ka fyr­kan­tigt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR FÖR­STÅS in­te li­ka fyr­kan­tigt som i fle­ra gam­la klas­sis­ka Volvo-kom­bis. Bak­sä­tets lut­ning och bak­luc­kans lut­ning stjäl ock­så en hel del ut­rym­me på var­de­ra si­dan av det an­nars långa ba­ga­geut­rym­met. Mi­nus ock­så för att det är trångt att sit­ta tre vux­na i bak­sä­tet.

Au­di A6. BMW 5-se­rie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.