Hår­da­re kon­kur­rens

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JAG TYC­KER ATT Volvo top­pa­de med XC90 men un­der det se­nas­te året har kon­kur­ren­sen skärpts. Fram­för allt är det nya Mer­ce­des E-klass som höjt rib­ban. Jag tyc­ker ock­så att Volvo kun­de ha gjort mer i bak­sä­tet för att lyf­ta pre­mi­um­käns­lan där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.