Vill mins­ka för­bruk­ning

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JAG GIS­SAR ATT Ford valt die­sel­mo­torn i Eu­ro­pa för att kom­ma ner i CO2-vär­den och för­bruk­ning­en i kör­cy­keln är re­la­tivt låg. Ford har bland an­nat ar­be­tat ef­fek­tivt med luft­flö­det i bi­len för att sän­ka för­bruk­ning­en. En gar­din i fron­ten re­gle­rar luft­flö­det till ky­la­ren och styr luf­ten runt hju­len. Smart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.