Känns in­te så stark

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TVÅLITERSDIESELN med dub­bel­tur­bo le­ve­re­rar 210 häst­kraf­ter och 450 Nm, men till­sam­mans med en sex­ste­gad au­to­mat­lå­da känns mo­torn sva­ga­re än så. Ford har ben­sin­mo­to­rer till Ed­ge i USA och jag hop­pas att de vå­gar ploc­ka nå­gon av dem till Eu­ro­pa fram­ö­ver. Ed­ge be­hö­ver snab­ba­re re­spons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.