Fel sätt att säl­ja här

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FORD SÄ­GER ATT de in­te vill va­ra pre­mi­um men prislap­pen i Sve­ri­ge när­mar sig den ni­vån. Från 462 000 kro­nor och fle­ra av de fi­nes­ser du verk­li­gen vill ha är saf­tigt pris­sat­ta. Det gör att Ed­ge-kun­der­na ock­så kan sneg­la mot till ex­em­pel en XC90 till grund­pris. Jag tror in­te att det är ett bra sätt att säl­ja bi­lar på i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.