Varv­vil­lig och stark

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN FYRCYLINDRIGA die­sel­mo­torn på 2,2 li­ter och 180 häs­tar för­vän­tas bli stor­säl­ja­re här – och det är en bra mo­tor som gör bi­len rätt­vi­sa. Men kanske är ben­si­na­ren på 2,0 li­ter 200 häs­tar och 330 Nm en bätt­re ma­skin för mo­del­len. Varv­vil­lig, stark och myc­ket ka­rak­tär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.