Sto­lar­na ger bra stöd

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN SÅ HÄR pass kör­glad och spor­tig bil bor­de egent­li­gen in­te va­ra spe­ci­ellt skön att åka i – men det är den. Fjäd­rings­kom­for­ten är fin, och de elekt­riskt in­ställ­ba­ra sto­lar som blir stan­dard i Sve­ri­ge ger bra stöd även åt läng­re krop­par. Li­te vind­ljud stör dock i hög fart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.