Grymt grepp i fram­vag­nen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AL­FA RO­MEO GI­U­LIA är väl­digt ro­lig att kö­ra. Och det hand­lar först och främst om den myc­ket di­rek­ta styr­ning­en som till­sam­mans med grymt grepp i fram­vag­nen loc­kar till bus. Det fak­tum att bi­len är bak­hjuls­dri­ven och väl­ba­lan­se­rad gör det he­la än­nu bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.