Snyggt och mo­dernt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AL­FA RO­MEO HAR här när­mat sig de tys­ka kon­kur­ren­ter som man nu har ta­git upp jak­ten på. Det är snyggt, ge­nom­tänkt och mo­dernt. Men kva­li­tets­käns­lan här är in­te rik­tigt i sam­ma ni­vå som till ex­em­pel BMW 3- Se­rie. Till ex­em­pel tar li­te miss­ljud ner in­tryc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.