Li­ka dyr som 3-se­ri­en

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AL­FA RO­MEO HAR be­stämt sig för att Gi­u­lia ska kos­ta li­ka myc­ket som BMW:s 3-se­rie, när man jäm­för bi­lar med lik­nan­de utrustning. Och det kan kanske va­ra rim­ligt. Det be­ty­der dock att Gi­u­lia är dyr, die­seln bör­jar på 335 000 kro­nor i Sve­ri­ge. Ben­si­na­ren kos­tar 10 000 kro­nor mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.